Wij willen van Brussel een “Blue Community” maken en ervoor zorgen dat onze hoofdstad:

    • Zich inzet om het recht op water te garanderen.
    • Het kraantjeswater promoot binnen de gemeentelijke context
    • Ervoor zorgt dat het water altijd openbaar beheerd, verdeeld en behandeld wordt.

 

Na een kritisch onderzoek naar de gevolgen van de huidige economische mechanismen rond de toegang tot water, kwamen we tot de conclusie dat een crisis onvermijdelijk was. Paradoxaal genoeg is maar 0,7 procent van het water op onze blauwe planeet drinkbaar. Het weinige zoete water dat wel beschikbaar is, is ongelijk verdeeld en wordt op een niet-duurzame manier verwerkt. In 2017 hadden wereldwijd meer dan 2 miljard mensen nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater en was 52% van de bevolking bedreigd door water stress (situatie waarin de vraag naar water groter is dan de beschikbaarheid ervan). Verscheidene sectoren hebben grotendeels bijgedragen aan deze situatie, waaronder de fabrikanten van waterflesjes, industrieën met een grote hoeveelheden waterverbruik en de landbouw. Dit zijn vaak particuliere bedrijven die hun motivatie eerder terugvinden bij het boeken van winst, dan bij het besef van het belang van water als algemeen goed. De privatisering van een waterdienst kan effectief de prijs van een waterbron met 160% doen stijgen!

 

U heeft het waarschijnlijk al begrepen: de kwestie rond drinkbaar water is nog nooit van zo een groot belang geweest. Nochtans is deze problematiek onzichtbaar in het nieuws. Moeten we opnieuw de nadruk leggen op het vitale aspect van water en hoe het de mens in staat stelt te een “waardig” leven te leiden en te overleven tout court? De wet heeft om deze reden vaak de toegang tot water willen garanderen, maar verscheidene onsuccesvolle pogingen tonen aan dat dit toch niet zo eenvoudig is…

 

Hoe kunnen we inspelen op een probleem van deze omvang? In plaats onszelf tevreden te stellen met individuele acties, hebben we ervoor gekozen om terug te gaan naar de oorzaak van het probleem: de commercialisering. Wij vinden dat iets dat garant staat voor het overleven en waardig leven van de mensheid, onvoorwaardelijk beschikbaar moet zijn voor iedereen.  Toch is water op sommige plaatsen goedkoper dan benzine. We willen mensen geen schuldgevoel aanpraten en zeggen dat ze ons “blauwe goud” verspillen als ze een iets langere douche nemen. Kleine dagelijkse handelingen, hoe prijzenswaardig ook, zullen nooit meer zijn dan een kleine druppel op een gloeiend hete plaat. Daarom zou het een enorme stap zijn om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te overtuigen zich te verbinden tot de erkenning en toepassing van het recht van de mens op water en om deze sector van marktlogica te onthouden.

 

Act local and aim global”. Het is in lijn met deze licht herziene basisregel dat we van plan zijn actie te voeren: een lokaal perspectief aannemen en hiermee streven naar een wereldwijde verandering op lange termijn. Door Brussel deel te maken van de Blue Communities hopen we dit “blauwe zaadje” ook in andere steden – zowel Belgische als Europese – te kunnen planten. Als hoofdstad van de Europese Unie lijkt het ons alleen maar logisch dat Brussel door het voorbeeld van Parijs (2016) en Berlijn (2018) te volgen, op haar beurt een groot voorbeeld kan vormen door een Blue Community te worden.

 

Wij zijn ondertussen al uitgebreid in contact geweest met allerhande deskundigen, belanghebbenden en werknemers van de watersector in onze hoofdstad. Ook hebben we de Brusselse regering gevraagd om het Blue Community-statuut te aanvaarden. De onderhandelingen zijn dus volop aan de gang.. Daarom starten we op 1 oktober met onze fysieke (posters) en digitale (social media) communicatiecampagne. Zo willen we de Brusselse inwoners vragen hun steun te betuigen voor ons project door hen het belang van een duurzaam waterbeleid aan te tonen.

 

We sluiten ons project af met de vertoning van onze documentaire op 29 november. Meer informatie hierover kunt u vinden onder de tab “Evenement”. Deze projectie is echter niet het einde van onze campagne. Wij zijn van plan een dossier voor te leggen aan alle gemeenschappen (steden, scholen, universiteiten, gebedshuizen, enz.) die geïnteresseerd zijn in het idee een Blue Community te worden. Dit dossier zal alle stappen samenvatten die we hebben ondernomen om ons project tot een succesvol einde te brengen.

Wie zijn wij ?

Studenten van IHECS (Animation Socioculturelle et Éducation Permanente)

avatars-06

Aurélien De Bolster

Opnames, montage en social media

Volhardend, creatief en ondernemend

avatars-04

Alexandre Van Hoeke

Graphic design, animatie en internet

Rustig, logische denker en veelzijdig

avatars-05

Gabriel Detheux

Schrijven, interviews en evenement

Nieuwsgierig, gezellig en ruimdenkend

avatars-03

Simon Verhoye

Web, contact en financiering

Rustig, faciliterend en betrokken

avatars-01

Martha Vandermeulen

Graphic design en evenement

Dynamisch, gevoelig en enthousiast

avatars-02

Lea Vromman

Contacten, opnames en montage

Durver, gepassioneerd en ambitieus